Tuotantoteknologiamme

27.03.2020

Kuinka muutamme ylijäämäpuun bioöljyksi?

Green Fuel Nordic Oy:n bioöljyn tuotantoprosessi koostuu useasta osasta, jotka yhdessä muodostavat toimivan bioöljyjalostamon. Bioöljyjalostamossa uusiutuva puupohjainen raaka-aine muutetaan uuden sukupolven bioöljyksi.

Nopeaan pyrolyysiin perustuvan bioöljyjalostamon sydän on pyrolyysiyksikkö, jossa esikäsitelty biomassa muutetaan bioöljyksi. Oikeaan palakokoon ja kosteuteen esikäsitelty biomassa syötetään reaktoriin yhdessä kuuman, noin 500 asteisen, hiekan kanssa, jolloin biomassa kaasuuntuu. Kaasuuntuminen tapahtuu lähes hapettomissa olosuhteissa, jolloin palamista ei tapahdu.

Syntynyt kaasu johdetaan sykloniin, jossa mekaanisesti erotetaan kaasuvirrasta hiekka ja hiiltojäännös. Syklonista kaasu jatkaa matkaa lauhduttimeen, jossa se jäähtyy, lauhtuu ja tiivistyy bioöljyksi. Lopulta syntynyt bioöljy vielä suodatetaan ennen kuin se poistuu pyrolyysiyksiköstä.

Tuotanto saa energiansa kaasuuntumatta jäävästä hiillosjäännöksestä, joka erotetaan kiertävän hiekan mukana ja poltetaan poltto-kammiossa. Poltossa syntyvät savukaasut ohjataan höyrykattilan kautta puhdistimella varustettuun piippuun. Raaka-aineen kuivauksen lämpöenergia saadaan prosessihöyrystä.

Ennen pyrolyysiyksikköä biomassa prosessoidaan tarvittavaan partikkelikokoon ja kosteuspitoisuuteen. Vastaanotettava raaka-aine jalostetaan poistamalla siitä epäpuhtaudet ja seulomalla. Kuivaus tapahtuu hihnakuivurissa, jossa käytetään hyödyksi pyrolyysiyksikön kuumien savukaasujen lämpöenergia.

Pyrolyysiyksiköstä valmistuva suodatettu bioöljy johdetaan varastosäiliöön, jossa sen laatu varmistetaan.

OTA YHTEYTTÄ!

Kuinka voimme auttaa? Täytä alla olevat kohdat, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.