Green Fuel Nordic Oy:n osakeanti

19.04.2021

Green Fuel Nordic Oy:n hallitus on yhtiön 1.6.2016 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaan valtuutukseen perusteella päättänyt 16.4.2021 yhteensä 2.054.400 euron osakeannista tarjoamalla osakkeenomistajien merkittäväksi yhteensä 205.440 yhtiön uutta osaketta. Maksullisessa osakeannissa osakkeen hinta on 10,00 euroa/kpl.

Osakeanti on tarpeen yhtiön maksuvalmiuden parantamiseksi. Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan merkintähinta vastaa osakkeen tämänhetkistä käypää arvoa. Yhtiön kannattavuuden uskotaan kuitenkin kehittyvän myönteisesti ja ulkopuolinen taho on ilmaissut kiinnostuksensa osakkeiden hankkimiseksi. Yhtiön hallitus suosittelee osakeantiin osallistumista.

Merkintäoikeus

Osakkeet tarjotaan ensisijaisesti yhtiön osakkaiden merkittäviksi heidän merkintäetuoikeutensa perusteella siten, että osakkeenomistaja voi merkitä 15 uutta osaketta aina omistamaansa 100 vanhaa osaketta kohden. Alle 100 osakkeen erä ei oikeuta ensisijaiseen merkintään.

Yhtiön nykyisillä osakkeenomistajilla on toissijainen oikeus merkitä ne osakkeet, joita ei ole merkitty merkintäetuoikeuden perusteella. Ylimerkintätilanteessa osakkeet jaetaan toissijaista merkintäoikeutta käyttävien osakkaiden kesken kyseisten merkintöjen suhteessa.

Merkintäoikeutta ei voi siirtää yhtiön yhtiöjärjestyksen lunastus- ja suostumuslausekkeiden vuoksi.

Jos kaikkia tarjottavia osakkeita ei ole merkitty toissijaisen merkinnänkään perusteella, merkitsemättä jääneet osakkeet voidaan jakaa yhtiön hallituksen päättämällä tavalla. 

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä 7.5.2021.
 

Merkintäoikeuden käyttäminen

Merkintäaika alkaa 20.4.2021 ja päättyy 6.5.2021 klo 16.00. 

Merkintäoikeuttaan käyttävän tulee palauttaa oheinen merkintäasiakirja täytettynä ja allekirjoitettuna ennen merkintäajan päättymistä yhtiölle sähköpostiosoitteella olli.honkanen@greenfuelnordic.fi. Osakkeenomistaja voi ilmoittaa samalla asiakirjalla määrän, jonka osakkeenomistaja haluaa merkitä toissijaisella merkintäoikeudellaan, mikäli koko merkinnän määrää ei merkitä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudella.

Osakkeet on maksettava merkittäessä yhtiön tilille FI64 5770 0520 4745 00

Mikäli merkitsijä ei saa kaikkia toissijaisen merkinnän perusteella merkitsemiään tarjottavia osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden osakkeiden merkintähinta merkitsijälle viimeistään 10.5.2021. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Osakkeenomistajan on ilmoitettava oheisella merkintäasiakirjalla tilinumero merkintähinnan mahdollista palautusta varten.

Osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat saatavilla yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Pieksänkoskentie 550, 73350 Haluna, Kuopio 

Lisätietoja antaa tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala 050 550 7313 

Kuopiossa, 16.4.2021

GREEN FUEL NORDIC OY:N HALLITUS
 

Merkintäsitoumus

Lataa merkintäsitoumus tästä:

OTA YHTEYTTÄ!

Kuinka voimme auttaa? Täytä alla olevat kohdat, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.