Biopolttoaineet ja muuttuvan maailman haasteet

04.03.2020

Vähähiiliseen talouteen siirtyminen on yksi aikamme vahvoista globaaleista megatrendeistä. Energiankulutuksen vähentäminen sekä fossiilisten luonnonvarojen käytön korvaaminen uusiutuvilla raaka-aineilla ovat tärkeitä keinoja vähähiilisen talouden toteuttamisessa.

Uusiutumattomat ja ehtyvät fossiiliset luonnonvarat ja niiden käytön aiheuttama ilmastonmuutos ovat merkittäviä poliittista, yhteiskunnallista ja liiketaloudellista kehitystä ohjaavia taustavoimia. Niiden eteen tulee tehdä nyt töitä, jotta takaamme kestävän kehityksen myös tulevaisuudessa. Kehittyvien talouksien energiantarve tulee nimittäin kasvamaan teollistumisen ja ihmisten kulutuksen lisääntyessä. Lisäksi väestönkasvun jatkuessa ruoasta tulee pulaa, ja sen hinta nousee. Myös ympäristötuhot ja ruokaketjun raaka-aineiden teollinen hyödyntäminen muuhun kuin ruoantuotantoon ovat osasyyllisiä ruoan niukkuuteen.

Riippuvuus fossiilisesta öljystä liittyy sen hyödyntämiseen energianlähteenä ja liikenteen polttoaineena sekä kemianteollisuuden tuotteiden, kuten muovien raaka-aineena. Kustannustehokkaasti hyödynnettävissä olevan fossiilisen öljyn niukkuus nostaa myös sen hintaa. Samalla uusien biopolttoaineiden kilpailukyky paranee, ja kehitystyö niiden hyödyntämiseksi energiantuotannon ohella muun muassa kemianteollisuudessa etenee.

Biopolttoaineiden kilpailukykyä vahvistavat myös uuden sukupolven  biopohjaisten polttoaineiden CO2-neutraalius, jolloin CO2-päästöoikeuksia ei tarvita.

Tämä kehityskulku avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ennakkoluulottomille, vastuullisille yrityksille, joiden toiminta pohjautuu innovatiivisten, uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämiseen perustuvien teknologioiden kehittämiseen.

Miksi biojalostamoita on järkevää rakentaa Suomeen? 

Suomen kasvavat metsävarat ovat täydellinen sijoituspaikka biojalostamoille, sillä hyvin hoidettujen metsien kasvu ylittää merkittävästi kestävästi hyödynnettävissä olevan puun teollisen käytön.

Perinteisen metsäteollisuuden ahdingossa oleva rakennemuutos vapauttaa entisestään puuta uudenlaiseen käyttöön biojalostamoiden raaka-aineeksi.

EU:n tahtotila torjua ilmastonmuutosta on johtanut useisiin jäsenmaiden toimintaa ohjaaviin direktiiveihin ja kannusteisiin, kuten esimerkiksi Suomea velvoittava 38 prosentin RES- eli uusiutuvien energianlähteiden käytön määrän tavoite. Ne avaavat uusiutuvalle bioöljylle liiketaloudellisesti houkuttelevia mahdollisuuksia Suomessa ja muualla Euroopassa.

 

Energiaomavaraisuus vahvistuu

Suunnittelemamme investoinnit bioöljyjalostamoihin tukevat Suomelle strategisesti tärkeää hajautettua eli lähelle raaka-ainetta ja loppukäyttöä sijoittuvaa energiantuotantoa. Ne myös vahvistavat energiaomavaraisuutta ja sitä kautta kauppatasetta, kun fossiilisen öljyn tuontia voidaan vähentää.

Bioöljymme tulevaisuuden näkymiin kuuluu myös sen käyttö esimerkiksi kemianteollisuuden vientituotteiden raaka-aineena.

 

Syntyy tulevaisuuden teollisia työpaikkoja

Suunnitellut bioöljyjalostamomme parantavat työllisyyttä metsäteollisuuden rakennemuutoksen koettelemilla paikkakunnilla lyhyellä aikavälillä. Pidemmällä tähtäimellä ne tarjoavat myös uusia teollisia työpaikkoja eri puolilla Suomea.

Bioteollisuuden työpaikat ovat tulevaisuudessa merkittävä hyvinvoinnin lähde sekä paikallisesti että kansallisesti. Lisäksi bioöljyjalostamot avaavat uuden paikallisen jalostuspolun metsäbiomassalle.

 

Uusi innovaatioympäristö

Mahdollistamme lisäksi konepajateknologian kehittymisen tukemaan jalostamoiden tarpeita. Myös raaka-ainelogistiikkaan voidaan löytää aivan uudentyyppisiä ratkaisuja uusien jalostamoinvestointiemme avulla. Näistä innovaatioista voi jatkossa tulla myös suomalaisia vientituotteita globaaleille markkinoille.  

Maailmanluokan bioöljyjalostamoidemme ympärille voidaan myös kehittää T&K-painotteinen, monialainen innovaatioverkosto.

OTA YHTEYTTÄ!

Kuinka voimme auttaa? Täytä alla olevat kohdat, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.