Yhteiskunnalliset vaikutukset ja ympäristöasiat

GFN Lieksa Oy:n tarkoitus on tarjota kannattava ja paikallinen vaihtoehto fossiilisille polttoaineille. Olemme edelläkävijä toisen sukupolven biopolttonesteiden jalostamisessa. Kannattavuus on pitkäjänteisen liiketoiminnan perusedellytys. Tarjoamalla kilpailukykyisen ja kestävän vaihtoehdon fossiilisille polttoaineille olemme mukana rakentamassa sekä asiakkaittemme että koko yhteiskunnan taloudellisesti ja ekologisesti kestävää tulevaisuutta. Samalla varmistamme oman toimintamme kilpailukykyisyyden ja kannattavuuden. Ne ovat edellytyksiä myös toimintamme jatkuvalle kehittämiselle.

Bioöljytehdas sijaitsee lähellä raaka-ainetta ja bioöljyn loppukäyttäjiä. Sijoittamalla bioöljytehdas lähelle raaka-ainetta, voimme vähentää kuljetuksista syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Yhden biotuotantolaitoksen raaka-aineen hankintasäde on noin 50 - 100 kilometriä. Ekologisten hyötyjen lisäksi paikallisuus tarkoittaa työpaikkoja ja hyvinvointia alueelle.

Uusiutuvasta metsäbiomassasta valmistetulla bioöljyllä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita energiantuotannossa ja liikenteen polttoaineissa. Tämä edistää Suomen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian toteutumista, jossa tavoitteena on kasvattaa uusiutuvan energian osuus 38 prosenttiin kaikesta energiantuotannosta vuoteen 2020 mennessä. Tutkimuksien mukaan fossiilisten polttoaineiden korvaaminen bioöljyllä pienentää hiilijalanjälkeä 70-90% elinkaaren aikana.

Lisäksi kotimaisesta metsäbiomassasta jalostettu bioöljy vahvistaa Suomen energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta.

GFN Lieksa Oy pyrkii koko jalostusarvoketjunsa läpinäkyvyyteen kehittämällä kattavia raportointityökaluja sekä käymällä avointa dialogia sidosryhmiensä kanssa.

Suomen kestävästi hoidetut ja laajasti sertifioidut metsät kasvavat yli 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Teollisuuden vuotuinen puunkäyttö on noin 50 miljoonaa kuutiometriä. Kestävä käyttö mahdollistaisi huomattavasti mittavamman puunkäytön eli 70–75 miljoonan kuutiometrin teollisen hyödyntämisen vuosittain.

GFN Lieksa Oy käyttää bioöljyn raaka-aineena uusiutuvaa, metsästä saatavaa biomassaa joko suoraan tai saha- ja selluteollisuuden puupohjaisten sivuvirtojen muodossa. Pyrolyysiteknologialla jalostettu bioöljy on toisen sukupolven biopolttoneste, joka ei hyödynnä lainkaan ruokaketjun raaka-aineita.

Bioöljyn tuotanto on uusi ja kestävä jalostuspolku metsiemme tuoton saamiseksi hyötykäyttöön. Erityisen merkittävää tämä on perinteisen metsäteollisuuden rakennemuutoksen koettelemilla paikkakunnilla, joissa metsä on aina ollut merkittävä työn ja tulojen lähde. GFN Lieksan bioöljytehtaan työllistävä vaikutus on aluetaloudellisesti merkittävä luoden yhteensä noin 107 uutta työpaikkaa.

Bioöljytehtaalle on tehty ympäristövaikutusten arviointi(YVA) ja sillä on voimassaoleva ympäristölupa.

› Kevätniemen biojalostamo ja bioterminaalihanke | Ympäristövaikutusten arviointiselostus
› Lieksan biojalostamo | arviointiselostustuksen lausunto

Jaa Tulosta