Tuotantoteknologia

Green Fuel Nordic Oy:n bioöljyn tuotantoprosessi koostuu useasta osasta, jotka yhdessä muodostavat toimivan bioöljytehtaan. Bioöljytehtaassa uusiutuva puupohjainen raaka-aine muutetaan toisen sukupolven bioöljyksi.

Nopeaan pyrolyysiin perustuvan bioöljytehtaan sydän on pyrolyysiyksikkö, jossa esikäsitelty biomassa muutetaan bioöljyksi. Oikeaan palakokoon ja kosteuteen esikäsitelty biomassa syötetään reaktoriin, jossa se kaasuuntuu kuuman kiertopetimateriaalin (hiekan) vaikutuksesta. Kaasuuntuminen tapahtuu lähes hapettomissa olosuhteissa, jolloin palamista ei tapahdu.

Syntynyt kaasu johdetaan sykloniin, jossa mekaanisesti erotetaan kaasuvirrasta petimateriaali ja hiiltojäännös. Syklonista kaasu jatkaa matkaa kondensaattoriin, jossa se jäähtyy, lauhtuu ja tiivistyy bioöljyksi. Lopulta syntynyt bioöljy vielä suodatetaan ennen kuin se poistuu pyrolyysiyksiköstä.

Sivutuotteena saatava hiiltojäännös (biohiili) palautetaan syklonista reaktorin petimateriaalia lämmittävään kattilaan, jossa se palaa tuottaen prosessin tarvitseman lämpöenergian. Lauhdutuksessa sivutuotteena saatava tuotekaasu puolestaan käytetään biomassan kuivauksessa.

Ennen pyrolyysiyksikköä biomassa prosessoidaan tarvittavaan partikkelikokoon ja kosteuspitoisuuteen. Raaka-aineen käsittely vaatii useita seuloja ja hienonnuslaitteita. Kuivaus tapahtuu kuivausrummussa, jossa käytetään hyödyksi pyrolyysiyksikön kuumien savukaasujen lämpöenergia. Kuivauksen jälkeen kostea savukaasu matkaa savukaasupesuriin, jossa siitä erotellaan suurin osa ympäristölle haitallisista aineista.

Pyrolyysiyksiköstä valmistuva suodatettu bioöljy johdetaan päiväsäiliöihin, joissa se analysoidaan laadun varmistamiseksi ennen johtamista varastosäiliöön.

Jaa Tulosta