GFN ja kestävä kehitys

Green Fuel Nordicin tarkoitus on tarjota kannattava ja paikallinen vaihtoehto fossiilisille polttoaineille. Olemme edelläkävijä toisen sukupolven biopolttonesteiden jalostamisessa.

Kannattavuus

Kannattavuus on pitkäjänteisen liiketoiminnan perusedellytys. Tarjoamalla kilpailukykyisen ja kestävän vaihtoehdon fossiilisille polttoaineille olemme mukana rakentamassa sekä asiakkaittemme että koko yhteiskunnan taloudellisesti ja ekologisesti kestävää tulevaisuutta.

Samalla varmistamme oman toimintamme kilpailukykyisyyden ja kannattavuuden. Ne ovat edellytyksiä myös toimintamme jatkuvalle kehittämiselle.

Paikallisuus

Paikallisuus merkitsee, että harjoitamme hajautettua energiantuotantoa. Tuotantoyksikkömme sijaitsevat lähellä raaka-ainetta ja bioöljyn loppukäyttäjiä.

Sijoittamalla tuotantolaitokset lähelle raaka-ainetta, voimme vähentää kuljetuksista syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Yhden bioöljytehtaan raaka-aineen hankintasäde on noin 100 - 150 kilometriä.

Ekologisten hyötyjen lisäksi paikallisuus tarkoittaa työpaikkoja ja hyvinvointia niillä paikkakunnilla, joissa meillä on toimintaa. Haluamme olla hyvä paikallinen yrityskansalainen ja arvostettu naapuri.

Vastuullinen vaihtoehto

Uusitutuvasta metsäbiomassasta valmistetulla biopolttonesteellä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita muun muassa energiantuotannossa. Tämä edistää Suomen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian toteutumista, jossa tavoitteena on kasvattaa uusiutuvan energian osuus 38 prosenttiin kaikesta energiantuotannosta vuoteen 2020 mennessä. Tutkimuksien mukaan fossiilisten polttoaineiden korvaaminen bioöljyllä pienentää hiilijalanjälkeä 70-90% elinkaaren aikana.

Lisäksi ensisijaisesti kotimaisesta metsäbiomassasta jalostettu biopolttoneste vahvistaa Suomen energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta.

Green Fuel Nordic pyrkii koko jalostusarvoketjunsa läpinäkyvyyteen kehittämällä kattavia raportointityökaluja sekä käymällä avointa dialogia sidosryhmiensä kanssa.

Uusiutuva raaka-aine

Suomen kestävästi hoidetut ja laajasti sertifioidut metsät kasvavat yli 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Teollisuuden vuotuinen puunkäyttö on noin 50 miljoonaa kuutiometriä. Kestävä käyttö mahdollistaisi huomattavasti mittavamman puunkäytön eli 70–75 miljoonan kuutiometrin teollisen hyödyntämisen vuosittain.

Green Fuel Nordic käyttää bioöljyn raaka-aineena uusiutuvaa, metsästä saatavaa biomassaa joko suoraan tai saha- ja selluteollisuuden puupohjaisten sivuvirtojen muodossa. Pyrolyysiteknologialla jalostettu bioöljy on toisen sukupolven biopolttoneste, joka ei hyödynnä lainkaan ruokaketjun raaka-aineita.

Bioöljyn tuotanto on uusi ja kestävä jalostuspolku metsiemme tuoton saamiseksi hyötykäyttöön. Erityisen merkittävää tämä on perinteisen metsäteollisuuden rakennemuutoksen koettelemilla paikkakunnilla, joissa metsä on aina ollut merkittävä työn ja tulojen lähde.

Jaa Tulosta