Tiedotteet

Nimityksiä Green Fuel Nordic Oy:n projektiorganisaatiossa

26.07.2012

Green Fuel Nordic Oy:n suunnitelmat biojalostamoiden rakentamiseksi etenevät odotetusti.  Investointiprojektien laadukkaan toteuttamisen varmistamiseksi projektiorganisaatiossa on tehty seuraavat nimitykset:

Projektinjohtajaksi on nimitetty Kari Hartikainen. Karilla on erittäin monipuolinen käytännön kokemus investointiprojektien menestyksellisestä johtamisesta sekä vahva metsäteollisuuden ja sen toimintaympäristön tuntemus. Kari on aiemmin toiminut Metsähallituksen, Veitsiluodon, Vapon ja Anaika Woodin palveluksessa yhteensä 30 vuotta.

Projektinjohtajalla on kokonaisvastuu projektin toteuttamisesta annettujen reunaehtojen mukaisesti. Hän myös vastaa asetettujen laatuvaatimusten saavuttamisesta.

Projekti-insinööriksi on nimitetty Jerkko Starck. Jerkko on diplomityössään tutkinut bioöljyn (pyrolyysiöljyn) liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisessa toimintaympäristössä. Lisäksi Jerkolla on kokemusta käytännön projekti- ja tuotantotehtävistä Fortumin, Teollisuuden Voiman ja Lahti Energian voimalaitoksilta. Hän raportoi uudessa tehtävässään projektijohtaja Kari Hartikaiselle.

Projekti-insinöörin vastuulla on seurata projektin budjetin, aikataulun ja resurssien toteutumista sekä ylläpitää ja kehittää projektin dokumenttihallintaa. Lisäksi projekti-insinöörin vastuulla on koordinoida ja lisätä  biojalostamon prosesseihin liittyvää osaamista Green Fuel Nordicin koko organisaatiossa.

Karin ja Jerkon toimipaikka on Kuopio.

̶ Toivotan Karille ja Jerkolle menestystä uusissa tehtävissä, sanoo toimitusjohtaja Timo Saarelainen.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Saarelainen
Puh. 040 707 6640
Email timo.saarelainen@greenfuelnordic.fi
 

Green Fuel Nordic Oy on biojalostusyhtiö, jonka liiketoiminta-ajatus on jo kaupallisessa käytössä olevan RTP™-teknologian hyödyntäminen toisen sukupolven bioöljyn tuotannossa. Valitun teknologian avulla uusiutuvasta metsäbiomassasta voidaan valmistaa nestemäistä, rikitöntä bioöljyä, joka sellaisenaan korvaa fossiilista polttoöljyä. Green Fuel Nordic Oy aikoo rakentaa Suomeen lähitulevaisuudessa useita biojalostamoita. Lokakuussa 2011 perustetun yhtiön kotipaikka on Kuopio. www.greenfuelnordic.fi

Jaa Tulosta