Tiedotteet

Lieksan bioöljytehtaan osakeanti käynnistyy

15.02.2017

LIEKSAN BIOÖLJYTEHTAAN OSAKEANTI KÄYNNISTYY – TAVOITTEENA PIENSIJOITTAJIEN 2,5 MILJOONAN EURON PANOSTUS

Aiemmat pääomasijoitukset vahva signaali uskosta uusiutuvaan energiaan ja suomalaisen metsän jalostusasteen nousuun

GFN Lieksa Oy:n bioöljytehtaan ensimmäisen vaiheen investointi on yhteensä 24 miljoonaa euroa. Piensijoittajille tarjoutuu mahdollisuus osallistua hankkeeseen joukkorahoituksen kautta: kuka tahansa piensijoittaja voi ostaa bioöljy-yhtiön osakkeita. Minimisijoitus on 310 euroa. Lopullista investointipäätöstä bioöljytehtaasta odotetaan kevään 2017 aikana. Lieksassa on valmistauduttu bioöljytehtaan maanrakennustöiden aloittamiseen jo tulevana kesänä.

GFN Lieksa Oy on Green Fuel Nordic Oy:n tytäryhtiö. Lieksan bioöljytehtaan rahoituspaketin on suunniteltu muodostuvan pääomasijoittajien – Kyösti Kakkosen, Matti Virtaalan ja Arto Hartikaisen – emoyhtiöön tekemistä pääomasijoituksista, investointituesta, piensijoittajien osakemerkinnöistä ja pankkilainasta.

  • Rahoituskokonaisuudessa Joensuun Tiedepuisto Oy:n roolina on ollut joukkorahoituksen koordinoiminen biotalouden start up -yritykselle. Kyse on pilotoinnista, jossa suomalaisen biotalouden menestysmahdollisuuksiin luottavien pääomasijoittajien sitoutuminen on ollut ratkaisevan tärkeää, Joensuun Tiedepuiston Juha-Pekka Luukkainen taustoittaa. Hän on toiminut projektipäällikkönä joukkorahoituksen koordinoinnissa.

Monimuotoinen sijoitus

Lieksan bioöljytehdas puhuttelee sijoittajia useasta eri näkökulmasta. Suomen markkinat bioöljylle avautuvat toden teolla vuonna 2018 raskaan polttoöljyn poistuessa markkinoilta. Mikäli GFN Lieksa toteutuu nyt suunnitellulla tavalla, Lieksa tuottaa bioöljyä jo samaisena vuonna 2018.

Bioöljytehdas käyttää puuraaka-ainetta, joka kerätään noin 100 kilometrin säteeltä tehtaasta. Metsänomistajan iloksi bioöljytehdas lisää puunkäyttöä. Tehtaalle maukasta raaka-ainetta on myös pieniläpimittainen energiaranka, jota hoitamattomissa nuorissa metsissä riittää. Bioöljytehdas vauhdittaa siten kansantaloudellisesti äärimmäisen tärkeitä ensiharvennuksia.

  • Uusiutuva ja hiilineutraali energia viitoittavat tulevaisuuden suunnan. Kehityssuuntaan on poliittinen tahto ja ennen muuta käytännön pakko – maapallo ei ilman selviä. Ne jotka ymmärtävät vastuun tulevaisuudesta ja haluavat vaikuttaa tulevaisuuden ratkaisuihin, ovat tärkeässä roolissa. Kehityssuunta tarjoaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia, Green Fuel Nordicin pääomasijoittajiin kuuluva teollisuusneuvos Matti Virtaala sanoo. Virtaala on viime vuoden lopulta lähtien toiminut myös GFN Lieksa Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Valmiudet nopeaan etenemiseen

Lopullisen investointipäätöksen jälkeen Lieksan bioöljytehtaan rakennustyöt voidaan aloittaa ripeästi. Suunnittelutyöt ovat edenneet tavoitellusti, ja teknologian valintojen kanssa ollaan jo pitkällä. Maanrakennustöihin päästään jo tulevan kesän aikana. Lieksan bioöljytehtaan tuotantokapasiteettia on suunniteltu kasvatettavan vaiheittain useamman vuoden aikajänteellä.

Lieksan bioöljytehtaan osakemerkinnän toteuttaja on Fundu. Yritys on erikoistunut suomalaisten kasvuyritysten rahoitusmahdollisuuksien monipuolistamiseen.

  • Olen tyytyväinen siihen, miten maakunnallisesti joukkorahoitushanketta on viety eteenpäin. Sijoittajia varten Fundun palvelusta on saatavilla paljon informaatiota oman sijoituspäätöksen tueksi, GFN Lieksa Oy:n toimitusjohtaja Kari Hartikainen kertoo.

Lisätiedot:

GFN Lieksa Oy                               

Kari Hartikainen                                

toimitusjohtaja                                   

+358400 278 402                              

kari.hartikainen@greenfuelnordic.fi               

GFN Lieksa Oy

Matti Virtaala 

hallituksen puheenjohtaja

teollisuusneuvos

+35850 550 7313

Green Fuel Nordic Oy

Timo Saarelainen

toimitusjohtaja

+35840 707 6640

timo.saarelainen@greenfuelnordic.fi

Jaa Tulosta