Tiedotteet

Maakunnalliset sijoittajat sitoutuneet investoimaan Green Fuel Nordicin investointiohjelmaan

21.12.2016

Tunnetut pääomasijoittajat ovat sitoutuneet investoimaan pääomaa Green Fuel Nordicin investointiohjelmaan, jonka yhtenä kohteena on Lieksan bioöljyntuotantolaitos.

Green Fuel Nordic Oy on tehnyt sijoittajasopimuksen Kyösti Kakkosen, Matti Virtaalan ja Arto Hartikaisen kanssa pääomasijoituksesta Green Fuel Nordic -emoyhtiöön. Ensimmäisen vaiheen investointi on arvoltaan noin 25 miljoonaa euroa.

”Pääomasijoitus vahvoilta maakunnallisilta toimijoilta mahdollistaa Lieksan projektin etenemisen aikataulussa. Tämä on yrittäjien konkreettinen panostus Pohjois-Karjalan maakunnan ja Suomen valtion strategisiin painopistealueisiin, joiden tavoitteena on luoda hyvinvointia kasvavalla biotalouden liiketoiminnalla”, sanoo Green Fuel Nordic Oy:n toimitusjohtaja Timo Saarelainen.

”Maakunnan ja Suomen tulevaisuuden hyvinvointi rakentuu uusista teollisista biotalouden avauksista. Lieksan bioöljyntuotantolaitos, joka käyttää raaka-aineena metsästä saatavaa biomassaa, on uusi korkean jalostusasteen sovelluspolku arvokkaalle metsäomaisuudelle”, sanoo teollisuusneuvos Matti Virtaala.

”Sovitulla pääomasijoituksella haluamme varmistaa, että Lieksan bioöljyntuotantolaitoshanke etenee mallikkaasti. Kasvollisena pääomasijoittajaryhmänä haluamme näyttää esimerkkiä siitä, miten biotalouteen liittyvä teollinen murros saadaan hallitusti etenemään”, sanoo kauppaneuvos Kyösti Kakkonen.

”Green Fuel Nordic mahdollistaa meille metsänomistajille uuden tavan hyödyntää hakkuista ylijäävää puustoa kaupallisesti. Uskon, että vastuullisesti hoidettujen ja hyödynnettyjen metsien arvonmuutos tulee näkymään positiivisena. Metsiemme monipuolisempi hyödyntäminen avaa myös tarvetta uusille innovaatioille puuston keruun ja talteenoton suhteen”, sanoo toimitusjohtaja Arto Hartikainen.

Green Fuel Nordic Oy:n investointiohjelma on kaikilta osin linjassa Suomen valtion biotalousstrategian sekä tarkennetun energia- ja ilmastostrategian painopistealueiden kanssa. Investoinnit vaikuttavat suoraan positiivisesti kauppataseeseen, energiaomavaraisuuteen, arvokkaan metsäomaosuuden säilymiseen ja sitä kautta koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Investoinneilla myös luodaan tulevaisuuden teollisia työpaikkoja.

Lisätietoja:

Matti Virtaala

Teollisuusneuvos

puh. +358 50 5507313

Kyösti Kakkonen

Kauppaneuvos

puh. +358 50 65222

Arto Hartikainen

Toimitusjohtaja

puh. +358 50 3871800

Timo Saarelainen

Toimitusjohtaja

puh. +358 40 7076640

Green Fuel Nordic Oy on biojalostusyhtiö, joka liiketoiminta-ajatus on jo kaupallisessa käytössä olevan teknologian hyödyntäminen toisen sukupolven bioöljyn tuotannossa. Valitun teknologian avulla uusiutuvasta metsäbiomassasta voidaan valmistaa nestemäistä, rikitöntä bioöljyä, joka sellaisenaan korvaa fossiilista polttoöljyä. Green Fuel Nordic Oy aikoo rakentaa Suomeen lähitulevaisuudessa useita biojalostamoita. Lokakuussa 2011 perustetun yhtiön kotipaikka on Kuopio.

Jaa Tulosta