Tiedotteet

Bioöljyn globaali tuotantokapasiteetti kasvaa Pohjois-Amerikan uusien investointien myötä

10.08.2016

Bioöljyn valmistaminen standardoidulla korkean hyötysuhteen prosessilla on saavuttanut globaalisti johtavan aseman metsäpohjaisen biomassan konvertoimisessa nestemäiseksi tuotteeksi. Kanadaan valmistuva uusi biojalostamo tuottaa bioöljyä lämmitysratkaisuihin ja myös raaka-aineeksi liikennepolttoaineiden jalostukseen.  

Kanadassa julkistettu ”The Cote Nord Project” tuottaa valmistuttuaan bioöljyä metsästä saatavasta raaka-aineesta. Biojalostamo rakennetaan lähelle olemassa olevia sahoja, mikä parantaa samalla niiden kilpailukykyä sahatavaran globaaleilla markkinoilla. Kanadan valtio ja Quebecin osavaltio ovat vahvasti mukana rahoittamassa investointia.

Metsäpohjaisen biomassan jalostaminen ensimmäisessä vaiheessa bioöljyksi tarjoaa tulevaisuudessa useita korkean jalostusasteen kehityspolkuja. Bioöljystä löytyvät nestemäisessä muodossa lähes kaikki samat ainesosat, kuin mitkä kiinteässä puussa on todennettu olevan.    

”Kanadan valtio ja Quebecin osavaltio ohjaavat aktiivisesti alan toimijoita investoimaan parhaaksi todetulle teknologiapolulle valtion omien luonnonvarojen hyötykäytössä. ”The Cote Nord Project” on konkreettinen panostus, joka auttaa maata siirtymään hallitusti fossiilisesta taloudesta biotalouteen. Valtion ja osavaltion mukanaolo investoinnissa takaa paikallisen sitoutumisen ja huoltovarmuuden tulevaisuuden globaaleilla markkinoilla”, sanoo Green Fuel Nordicin toimitusjohtaja Timo Saarelainen.

Lisätietoja:

Green Fuel Nordic Oy

Toimitusjohtaja Timo Saarelainen

puh. +358 40 7076640

timo.saarelainen(at)greenfuelnordic.fi

Lehdistötiedote ENSYN

Lehdistötiedote Kanadan valtio

Jaa Tulosta