Tiedotteet

Lieksan biojalostamoinvestoinnille rakennetaan maakunnallinen joukkorahoitusmalli

30.06.2016

Biotalous on Suomelle uuden teollisuuden ja korkean jalostusasteen mahdollisuus, jonka uskotaan houkuttelevan sijoittajiksi myös esimerkiksi metsänomistajia ja biotaloustuotteita hyödyntäviä yrityksiä

Biotalouteen kammetaan kasvuvoimaa maakunnallisella joukkorahoituksella Pohjois-Karjalassa. Joensuun Tiedepuisto Oy rakentaa uutta rahoitusmallia biojalostusyhtiö Green Fuel Nordic Oy:n kanssa. Joukkorahoituksella tavoitteena on saada mukaan uusia sijoittajatahoja perinteisten pääoma- ja enkelisijoittajien lisäksi. Joukkorahoituksen uskotaan kiinnostavan laajasti myös metsänomistajia, joille globaalisti voimistuva biotalous merkitsee sekä lisää puun myyntituloja että mahdollisuuden sijoitustuloon.

Maailma siirtyy fossiilisesta aikakaudesta biotalouteen, ja myös suomalaisen biotalouden kasvupohjaa rakennetaan laajalla rintamalla. Biojalostusyhtiö Green Fuel Nordic Oy on neljän viime vuoden aikana rakentanut investointiohjelmaa biopolttonesteiden jalostamiseen. Yhtiö rakentaa Lieksaan kaksi biojalostamoa. Ympäristöluvat jalostamoille yhtiö sai viime tammikuussa. Investoinnin kokonaisarvo on noin 120 miljoonaa euroa. Investointi aiotaan toteuttaa vaiheittain.

  • Kokonaisinvestointi on mahdollista vaiheistaa siten, että alkuun päästään pienemmällä rahoituspaketilla. Tähän vaiheistettuun investointiohjelmaan olemme rakentaneet rahoituskonseptin, jossa omarahoitusosuuden muodostavat yhtiön oma sijoitus sekä maakunnallinen pääomasijoitus. Riittävän omarahoituksen turvin vieraan pääoman osuus pystytään ratkaisemaan hyödyntäen esimerkiksi Euroopan strategisten investointien rahastoa ESIRiä, Green Fuel Nordic Oy:n toimitusjohtaja Timo Saarelainen taustoittaa.

Joukkorahoitusmallin yksityiskohdat tarkentuvat syksyn aikana. Päätöksiä minimisijoitusten määrästä ei ole vielä tehty, mutta Saarelaisen mukaan toteutetuissa joukkorahoitusmalleissa sijoittajaksi on päässyt jo muutamilla tuhansilla euroilla.

Saarelainen muistuttaa, että Suomessa markkinat bioöljylle avautuvat kokonaisuudessaan vuonna 2018, kun raskas polttoöljy poistuu markkinoilta. Bioöljystä yhtiö aikaa jatkossa jalostaa useita tuotteita, myös liikennepolttonesteitä.

  • Ekologisten hyötyjen lisäksi konseptimme tuo työpaikkoja ja hyvinvointia niille paikkakunnille, joissa meillä on toimintaa. Puuraaka-aineen ostamme noin sadan kilometrin säteellä biojalostamosta.

Metsänomistajan mahdollisuus

Kokenut biotalouden sijoittaja ja hallitusammattilainen Keijo Mutanen muistuttaa, että biotalous on Suomelle miljardien mahdollisuus – globaalisti jo satojen miljardien mahdollisuus. Kansainvälinen ilmastostrategia, poliittiset päätökset, kuluttajien valinnat ja trendit kaikki osoittavat, että biotalous on jo nyt kasvuala.

  • Erityisen houkuttelevana Lieksan yhtiöön haettava joukkorahoitus on metsänomistajien kannalta. Tässä yhdistyy kaksi myönteistä asiaa: puun myyntitulojen kasvu ja sijoitusten tuotto. Itse toimin ja olen toiminut sijoittajana useissakin biotalousalan yrityksissä ja nähnyt tulevaisuuden mahdollisuudet.

Uutta ajattelua tarvitaan

Joensuun Tiedepuiston kehitysjohtaja Harri Välimäki seuraa tarkasti biotalouteen liittyvää kehitystoimintaa meillä ja maailmalla. Uudet innovatiiviset teknologia- ja Start Up -yritykset tarvitsevat kasvunsa tueksi pääomia. Perinteisille pääoma- ja enkelisijoittajille biotalous on toimialana pikkuhiljaa tulossa tutuksi. Välimäki peräänkuuluttaa myös rohkeutta sekä uusia toimintatapoja alan rahoitukseen.

  • Vanha ajattelu ja perinteinen tapa toimia ei enää riitä. Maailmanlaajuisesti iso pyörä pyörii kohti biotaloutta. Nyt on oikea aika toimia, jotta suunnitellut investoinnit toteutuvat!

Lisätiedot:

Joensuun Tiedepuisto Oy                                             Green Fuel Nordic Oy

Harri Välimäki                                                                Timo Saarelainen

kehitysjohtaja                                                                  toimitusjohtaja

050 379 9112                                                                   040 707 6640

harri.valimakitiedepuisto.fi                                           timo.saarelainengreenfuelnordic.fi

Jaa Tulosta