Tiedotteet

Bioöljystä liikenteen polttoaineiksi

10.11.2015

Pikapyrolyysiteknologialla tuotetusta bioöljystä jalostetut liikennepolttoaineet ovat saaneet myyntiluvan USA:ssa

Green Fuel Nordic Oy (GFN) toimii yhteistyössä maailman johtavien uusiutuvien polttoaineiden teknologiayhtiöiden kanssa. Näihin lukeutuvat Ensyn Corporation ja Honeywell UOP, jotka ovat yhteistyössä kehittäneet teknologian, jolla voidaan jalostaa liikenteenpolttoaineita pyrolyysimenetelmällä tehdystä bioöljystä.

Teknologian avulla bioöljy voidaan sekoittaa standardin öljynjalostusprosessin aikana raakaöljyyn, ja tuloksena syntyy liikenteen polttoaineita.

Yhdysvaltalainen U.S. Environmental Protection Agency (EPA) on hyväksynyt Ensynin ja Honeywell UOP:n teknologialla bioöljystä jalostetut liikennepolttoaineet USA:ssa markkinoilla myytäväksi tuotteeksi.

”Bioöljyn jalostaminen liikenteen polttoaineiksi on nyt mahdollista. Yhteistyökumppaniemme kehittämällä teknologialla voidaan kustannustehokkaasti saavuttaa määräysten mukainen, toisen sukupolven uusiutuvista biomassoista tehdyn polttoaineen osuus myytävästä dieselistä, bensasta ja kerosiinistä. Bioöljy on jo kaupallistettu lämmitysöljynä Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa, ja liikenteen polttoaineeksi hyväksymisen myötä syntyy tarve investoida lisäkapasiteettia bioöljyn tuotannossa. Green Fuel Nordic on mukana tässä kehityksessä sekä Suomessa että osallistumalla useisiin eri projekteihin Suomen ulkopuolella”, sanoo Green Fuel Nordicin toimitusjohtaja Timo Saarelainen.

GFN:n tarkoituksena on tehdä Suomessa useita biojalostamoinvestointeja. Yhtiöllä on kaikki vaadittavat luvat valmiina Iisalmen kahta biojalostamoa varten, ja Lieksassa on vireillä ympäristölupa kahdelle biojalostamolle. Savonlinnaan suunnitellun investoinnin osalta on tehty YVA yhdelle biojalostamolle.

Yhden biojalostamon rakennusaika on noin 1,5 vuotta ja uusia työpaikkoja syntyy heijastusvaikutuksineen noin 340. Biojalostamon raaka-aineeksi soveltuu kaikki biomassa. Käytännössä biojalostamot rakennetaan lähelle raaka-ainelähteitä hyödyntäen tarjolla olevia teollisia sivuvirtoja. Esimerkiksi Iisalmessa aiotaan hyödyntää samalla teollisuusalueella sijaitsevan sahan sivuvirtoja (purut ja hakkeet). Yksi biojalostamo käyttää noin 350 000 kiinto-m3 biomassaa vuosittain.

Ensynin tiedote 26.8.2015:

http://www.ensyn.com/2015/08/26/ensyn-receives-key-regulatory-approval-for-its-renewable-diesel/

EPA                 US Environmental Protection Agency http://www3.epa.gov/

UOP LCC        Honeywell Corporationin tytäryhtiö http://www.uop.com/

Jaa Tulosta