Tiedotteet

GFN selvitti biojalostamokonseptin toimintaedellytyksiä Lieksassa

19.03.2015

Vuosien 2013–2015 aikana Green Fuel Nordic Oy selvitti Lieksan Teollisuuskylä Oy:n toimeksiantona biojalostamokonseptin toimintaedellytyksiä Kevätniemen teollisuusalueella Lieksassa. Toimeksiannon aikana GFN koordinoi biojalostamo- ja bioterminaalihankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ja ympäristölupamenettelyn sekä toimi asiantuntijana alueen kaavoitustyössä.

Lieksan Teollisuuskylä on ollut tyytyväinen projektin etenemiseen. ”Green Fuel Nordicin asiantuntemus ja kokemus vastaavanlaisesta hankkeesta toi merkittävää lisäarvoa selvitystyöhön”, sanoo Lieksan Teollisuuskylä Oy:n toimitusjohtaja Markku Vuorenmaa.

Biojalostamokonsepti osa laajempaa suunnitelmaa

Pohjois-Karjalan maakunnallisen, vuoteen 2020 tähtäävän, ilmasto- ja energiaohjelman tavoitteet ovat kunnianhimoiset. Maakunta pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä EU:n 20 %:n ilmastotavoitteita enemmän vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi tavoitteena on, että uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta on yli 80 %. Lämmöntuotantoon ei haluta enää tavoitevuonna käyttää fossiilista öljyä, vaan se hoidetaan lähes 100-prosenttisesti uusiutuvilla energianlähteillä. Myös sähköä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä yli oman tarpeen.

Lieksan kaupungin ja Lieksan Teollisuuskylä Oy:n yhteinen Kevätniemen teollisuusalueen kehittämishanke on hyvin linjassa maakunnallisten tavoitteiden kanssa.

Alueen kehittämisessä painottuu bioklusterin vahvistaminen, mutta myös muut toimialat ovat kiinteästi mukana suunnitelmassa. Alueelle suunniteltavan biojalostamon lisäksi Kevätniemessä sijaitsee tällä hetkellä muun muassa Vapo Timber Oy:n saha, Anaika Wood Oy:n puunjalostuslaitos ja Suomipuu Oy:n höyläämö. Alueen kehittämissuunnitelmaan sisältyvät myös alueet bioöljyn tuotantoon, alueen metsäraaka-ainetta hyödyntävää teollisuutta palveleva bioterminaali, sivuraideratkaisut sekä sisäinen tiestö ja kunnallistekniikka.

Biojalostamokonseptin toimintaedellytykset Kevätniemen teollisuusalueella

Kevätniemen biojalostamo- ja bioterminaalihankkeen ympäristövaikutusten arviointiprosessi ja ympäristölupaprosessi ovat edenneet suunnitellusti. Ympäristövaikutusten arviointiprosessin aikana kerätyn tiedon valossa Kevätniemen teollisuusalue on toimiva sijoituspaikka biojalostamokonseptille. Olemassa olevien teollisuudentoimijoiden luomat synergiaedut, alueen sijainti metsäisessä osassa Suomea, teollisuusalueelle suunniteltavat uudistukset sekä maakunnan asenneilmasto tekevät siitä ihanteellisen sijoituspaikan biojalostamolle. Biojalostamo- ja bioterminaalihanke tukee alueen ilmasto-ja energiatavoitteita. Nopeaan pyrolyysiteknologiaan pohjautuva biojalostamo tuottaa puusta nestemäistä polttoainetta, bioöljyä. Prosessi hyötykäyttää sivuvirrat tehokkaasti ja se on lämmön suhteen täysin energiaomavarainen. Kotimaisesta puusta valmistetun uusiutuvan nestemäisen polttoaineen kasvihuonekaasupäästöt ovat huomattavasti fossiilisia polttoaineita pienemät, ja sen avulla voidaan tukea niin alueen kuin Suomen energiaomavaraisuutta ja luoda tulevaisuuden teollisia työpaikkoja.

Lisätietoja:

Green Fuel Nordic Oy
Projektijohtaja Kari Hartikainen
puh. +358 40 027 8402
kari.hartikainen(at)greenfuelnordic.fi

Lieksan Teollisuuskylä Oy
Toimitusjohtaja Markku Vuorenmaa
puh. +358 40 104 4910
markku.vuorenmaa(at)lieksada.fi

Green Fuel Nordic Oy on biojalostusyhtiö, joka liiketoiminta-ajatus on jo kaupallisessa käytössä olevan RTPTM-teknologian hyödyntäminen toisen sukupolven bioöljyn tuotannossa. Valitun teknologian avulla uusiutuvasta metsäbiomassasta voidaan valmistaa nestemäistä, rikitöntä bioöljyä, joka sellaisenaan korvaa fossiilista polttoöljyä. Green Fuel Nordic Oy aikoo rakentaa Suomeen lähitulevaisuudessa useita biojalostamoita. Lokakuussa 2011 perustetun yhtiön kotipaikka on Kuopio. www.greenfuelnordic.fi

Lieksan Teollisuuskylä Oy on Lieksan kaupungin 99 %:sti omistama elinkeinoyhtiö, jonka tehtävänä on toimitilojen ja fyysisen toimintaympäristön tarjoaminen ja kehittäminen ensisijaisesti teollisuudelle ja sitä tukeville palveluyrityksille. Yhtiön toiminnan fokuksen seurauksena erilaiset kasvutavoitteiset hankkeet ovat sen tärkein toimintaresurssi. Tällaisia ovat mm Lieksan metsäklusterin kehittämishanke ja Kevätniemen vahvistaminen. www.lieksada.fi

Jaa Tulosta