Tiedotteet

Green Fuel Nordic Oy investoi 150 M EUR biojalostamoihin Suomessa

13.10.2011

Biojalostusyhtiö Green Fuel Nordic Oy on sopinut yhteistyöstä Honeywellin konserniyhtiön Envergent Technologiesin kanssa RTP™-teknologian käyttämisestä Suomeen rakennettavissa biojalostamoissa. Alkuvaiheessa rakennetaan kolme biojalostamoa, joista ensimmäinen aloittaa bioöljyn tuotannon vuoden 2013 alkupuolella.

Kolmen biojalostamon yhteenlaskettu kapasiteetti on 270 000 tonnia bioöljyä, jonka tuotantoon käytetään noin miljoona kuutiota metsästä saatavaa puupohjaista biomassaa vuodessa. Bioöljyn kokonaistuotanto vastaa 60 000 omakotitalon yhden vuoden energian kulutusta.

”Biojalostamoinvestoinnit tukevat Suomessa strategisesti tärkeää hajautettua energiantuotantoa. Biojalostamot mahdollistavat metsästä saatavan biomassan jalostamisen suoraan nestemäiseksi polttoaineeksi ensimmäistä kertaa Suomessa”, sanoo Green Fuel Nordic Oy:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Kainulainen.

Biojalostamoiden työllistävä vaikutus tuotannossa ja välittömässä raaka-aineen ja valmiin tuotteen logistiikassa on 300 työpaikkaa. 

”Hyödyntämällä valmista, kaupallista teknologiaa voimme nopeuttaa uusiutuvan energian tuotannolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista Suomessa. Samalla parannamme työllisyyttä ja tarjoamme uutta käyttöä metsäbiomassalle metsäteollisuuden rakennemuutoksen koettelemilla paikkakunnilla”, sanoo Green Fuel Nordic Oy:n toimitusjohtaja Timo Saarelainen.

Lisätietoja:

Timo Saarelainen
Toimitusjohtaja, Green Fuel Nordic Oy

Jaa Tulosta