Tiedotteet

Biotalous Suomessa – Bioöljyn merkitys ja potentiaali Suomelle

21.05.2014

Tuoreen White paper -artikkelin tarkoituksena on antaa realistinen kuva bioöljyn mahdollisuuksista ja potentiaalista Suomelle, sekä kuvata miten se edesauttaa Suomen biotalousstrategian toteuttamista.

 Johtopäätöksenä voidaan todeta, että bioöljyllä voidaan korvata fossiilisia polttonesteitä ja täten vaikuttaa merkittävästi Suomen kauppataseeseen ja huoltovarmuuteen. Samalla tuetaan hajautettua energiantuotantoa ja luodaan alueellisia teollisia työpaikkoja. Lisäksi tarjotaan uusi jalostuspolku arvokkaalle metsäomaisuudelle ja edistetään EU:n Suomelle asettamien ympäristötavoitteiden saavuttamista.

Artikkelin tekoon ja kommentointiin on osallistunut useita toimijoita bioöljyn arvoketjun eri osa-alueilta.

Artikkelin voit ladata ladattavat materiaalit -sivulta tai lukea täältä.

Lisätietoja:

Projekti-insinööri Jerkko Starck
puh. 044 7738589
jerkko.starck(at)greenfuelnordic.fi
 

Green Fuel Nordic Oy on biojalostusyhtiö, joka liiketoiminta-ajatus on jo kaupallisessa käytössä olevan RTPTM-teknologian hyödyntäminen toisen sukupolven bioöljyn tuotannossa. Valitun teknologian avulla uusiutuvasta metsäbiomassasta voidaan valmistaa nestemäistä, rikitöntä bioöljyä, joka sellaisenaan korvaa fossiilista polttoöljyä. Green Fuel Nordic Oy aikoo rakentaa Suomeen lähitulevaisuudessa useita biojalostamoita. Lokakuussa 2011 perustetun yhtiön kotipaikka on Kuopio. www.greenfuelnordic.fi

Jaa Tulosta