Tiedotteet

Biotalous tulee, Green Fuel Nordic on valmis

12.05.2014

Suomen hallituksen tavoitteena on kasvattaa biotalouden tuotos nykyisestä noin 60 miljardista eurosta sataan miljardiin euroon ja luoda 100 000 uutta biotaloustyöpaikkaa vuoteen 2025 mennessä.

Näin linjataan valtioneuvoston 8.5.2014 hyväksymässä periaatepäätöksessä, jonka tavoitteena on lisätä tuulta biotalouden ja cleantechin purjeisiin. 

Periaatepäätöksen liitteenä olevan Suomen biotalousstrategian johtoajatuksena on, että Suomessa luodaan kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin. Näin synnytetään sekä kotimaahan että kansainvälisille markkinoille uutta liiketoimintaa, joka tuo hyvinvointia koko Suomelle. Green Fuel Nordic Oy on ollut mukana strategiatyössä.

Metsäsektorin merkitys Suomessa on nyt ja jatkossa suuri, sillä yli puolet Suomen nykyisestä biotaloudesta perustuu metsiin. Biotaloudessa toimialarajat ylittyvät, ja syntyy toimintaa, joka yhdistää puunjalostusta, kemiaa, energiaa, rakentamista, teknologiaa sekä ravinto- ja hyvinvointiratkaisuja.

Biotalousstrategian neljä painopistettä ovat
1) biotalouden kasvulle luodaan kilpailukykyinen toimintaympäristö,
2) biotalouteen luodaan uutta liiketoimintaa riskirahoituksen, rohkeiden kokeilujen ja toimialarajojen ylittämisen avulla,
3) biotalouden osaamisperustaa uudistetaan koulutusta ja tutkimustoimintaa kehittämällä ja
4) biomassojen saatavuus, raaka-ainemarkkinoiden toimivuus ja käytön kestävyys turvataan.

”Kuten olemme aikaisemminkin todenneet, Green Fuel Nordicin investointiohjelma, joka tähtää kaupallisen bioöljytuotannon käynnistämiseen Suomessa, on vahvasti linjassa biotalousstrategian painopisteiden kanssa. Ohjelmamme on osoitus siitä, että olemme valmiita siirtymään biotalouden toteuttamiseen myös käytännön tasolla – nyt punnitaan se, miten tosissaan Suomi on tarttumassa biotalouden tarjoamiin mahdollisuuksiin”, sanoo Green Fuel Nordic Oy:n toimitusjohtaja Timo Saarelainen.

Suomen biotalousstrategian toimeenpano käynnistetään nopeasti työ- ja elinkeinoministeriön johdolla.  

Työ- ja elinkeinoministeriön Kestävää kasvua biotaloudesta -julkaisu löytyy täältä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Saarelainen
puh. 040 7076640
timo.saarelainen(at)greenfuelnordic.fi

 

Green Fuel Nordic Oy on biojalostusyhtiö, joka liiketoiminta-ajatus on jo kaupallisessa käytössä olevan RTPTM-teknologian hyödyntäminen toisen sukupolven bioöljyn tuotannossa. Valitun teknologian avulla uusiutuvasta metsäbiomassasta voidaan valmistaa nestemäistä, rikitöntä bioöljyä, joka sellaisenaan korvaa fossiilista polttoöljyä. Green Fuel Nordic Oy aikoo rakentaa Suomeen lähitulevaisuudessa useita biojalostamoita. Lokakuussa 2011 perustetun yhtiön kotipaikka on Kuopio. www.greenfuelnordic.fi

Jaa Tulosta