Tiedotteet

Green Fuel Nordicin investointiohjelma vahvasti linjassa Suomen Biotalousstrategian kanssa

17.02.2014

Suomi on matkalla kohti biotaloutta - vähähiilistä ja energiatehokasta yhteiskuntaa, joka perustuu uusiutuvien luonnonvarojen ja kierrätettävien materiaalien käyttöön. Suomen Biotalousstrategia määrittelee maamme biotalouden askelmerkit, ja myös Green Fuel Nordic on ollut mukana strategiatyössä.

Biotalous pyrkii vähentämään riippuvuutta fossiilisesta energiasta, ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Suomen tämänhetkiset ehdotetut strategiset valinnat biotalouden toteutumiseksi ovat:

  • Biotalouden tarvitsemien uusiutuvien luonnonvarojen saatavuuden, kestävyyden ja hyväksyttävyyden varmistaminen sekä luonnonprosessien merkityksen tunnistaminen biotalouden toimintaedellytysten vahvistamiseksi
  • Toimialarajojen rikkominen uusien biotalouden ratkaisujen synnyttämiseksi
  • Rohkeat kokeilut ja vahva kotimarkkina biotalouden ratkaisujen kaupallistamiseksi
  • Hajautettu korkean jalostusarvon biotalous paikallisten työpaikkojen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi
  • Biotalousosaamisen kohdentaminen uusien biotalouden ratkaisujen luomiseksi

”Green Fuel Nordicin investointiohjelma, joka tähtää kaupallisen bioöljytuotannon käynnistämiseen Suomessa on vahvasti linjassa kaikkien biotalouden strategisten valintojen kanssa. Ohjelmamme on osoitus siitä, että olemme valmiita siirtymään biotalouden toteuttamiseen myös käytännön tasolla”, toteaa Green Fuel Nordic Oy:n toimitusjohtaja Timo Saarelainen.

Investointiohjelma onkin monilta osin edennyt suunnitellusti, kuten on asianlaita esimerkiksi rakennus-, ympäristö ja toiminnanaloittamislupien suhteen. Myös geo-, arkkitehti- ja rakenne- sekä teknologiaan liittyvä suunnittelu on edennyt sovitussa aikataulussa.

”Investointiohjelman kokonaisrahoitukseen liittyvän lainapaketin yksityiskohtien sopiminen on kuitenkin vienyt ennakoitua enemmän aikaa, ja tästä syystä joudumme tarkastelemaan kokonaisprojektin aikataulutusta”, sanoo Saarelainen.

Tarkennettu aikataulu kerrotaan, kun projektin lainaosuuden yksityiskohdat valmistuvat.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Saarelainen
puh. 040 7076640
timo.saarelainen(at)greenfuelnordic.fi

 

Green Fuel Nordic Oy on biojalostusyhtiö, joka liiketoiminta-ajatus on jo kaupallisessa käytössä olevan RTPTM-teknologian hyödyntäminen toisen sukupolven bioöljyn tuotannossa. Valitun teknologian avulla uusiutuvasta metsäbiomassasta voidaan valmistaa nestemäistä, rikitöntä bioöljyä, joka sellaisenaan korvaa fossiilista polttoöljyä. Green Fuel Nordic Oy aikoo rakentaa Suomeen lähitulevaisuudessa useita biojalostamoita. Lokakuussa 2011 perustetun yhtiön kotipaikka on Kuopio. www.greenfuelnordic.fi

Jaa Tulosta