Tiedotteet

Euroopan Komissiolta mandaatti eurooppalaisen standardin laatimiseksi pyrolyysiöljylle

04.02.2014

Pyrolyysiöljylle laaditaan eurooppalaista standardia. Green Fuel Nordic Oy on mukana standardia valmistelevassa työryhmässä.

Euroopan Komissio on antanut eurooppalaiselle standardisoimisjärjestö CEN:lle mandaatin standardien ja teknisten spesifikaatioiden  laatimisesta pyrolyysiöljylle.  Työn tekee yksi CEN:n teknisistä komiteoista (Technical Committee), joka puolestaan on perustanut tätä varten uuden työryhmän (Working group).

Käytännössä työtä koordinoi Öljyalan Keskusliitto, joka on Suomen Standardisoimisliiton SFS:n toimialayhteisö. Standardia valmistelee CEN:n teknisen komitean  TC 19 alainen työryhmä WG 41, johon kuuluu työryhmän puheenjohtaja ja sihteeri sekä asiantuntijajäseniä teollisuudesta (mm. pyrolyysiöljyn tuottajat ja poltinvalmistajat) ja tutkimuslaitoksista. Green Fuel Nordic Oy on mukana työryhmässä asiantuntijajäsenenä.

”Eurooppalaisen standardoimistyön käynnistyminen on erittäin myönteistä Green Fuel Nordicin näkökulmasta, sillä standardi vauhdittaa ja helpottaa aina uuden tuotteen kaupallistamista ja markkinoille pääsyä ”, sanoo toimitusjohtaja Timo Saarelainen, Green Fuel Nordic Oy. 

Työryhmän vastuulla on muun muassa testausohjelman läpivieminen oikeiden laatuparametrien selvittämiseksi, sopivien testausmenetelmien valinta sekä pyrolyysiöljyn spesifikaatioiden edelleen kehittämiseen vaadittavien testausmenetelmien soveltuvuuden ja tarkkuuden määritteleminen.

Tämänhetkisenä tavoitteena on kehittää standardit pyrolyysiöljylle, jota käytetään teollisuuden ja energiatuotannon kattiloissa korvaamaan raskasta  ja kevyttä polttoöljyä. Lisäksi laaditaan tekninen spesifikaatio pyrolyysiöljylle, jota käytetään polttomoottoreissa korvaamaan polttoöljyä.

Myöhemmässä vaiheessa – esimerkiksi markkinakehityksen niin vaatiessa – spesifikaatioita voidaan laatia  myös muihin käyttötarkoituksiin soveltuvalle pyrolyysiöljylle.

Lisätietoja

Öljyalan keskusliitto
Erityisasiantuntija Virpi Nummisalo
puh. 040 516 5874
virpi.nummisalo@oil.fi

Green Fuel Nordic Oy
Projekti-insinööri Jerkko Starck
puh. 044 773 8589
jerkko.starck(at)greenfuelnordic.fi

 

Green Fuel Nordic Oy on biojalostusyhtiö, joka liiketoiminta-ajatus on jo kaupallisessa käytössä olevan RTPTM-teknologian hyödyntäminen toisen sukupolven bioöljyn tuotannossa. Valitun teknologian avulla uusiutuvasta metsäbiomassasta voidaan valmistaa nestemäistä, rikitöntä bioöljyä, joka sellaisenaan korvaa fossiilista polttoöljyä. Green Fuel Nordic Oy aikoo rakentaa Suomeen lähitulevaisuudessa useita biojalostamoita. Lokakuussa 2011 perustetun yhtiön kotipaikka on Kuopio. www.greenfuelnordic.fi

Jaa Tulosta