Tiedotteet

Pyrolyysiöljyn yhteisrekisteröinti (REACH) valmistui

09.01.2014

Pyrolyysiöljyn (fast pyrolysis bio-oil) yhteisrekisteröinti (REACH) valmistui joulukuussa. Green Fuel Nordic Oy on yksi niistä kuudesta yrityksestä, jotka yhdessä toteuttivat työlään rekisteröintiprosessin. Muut yhteenliittymän toimijat ovat Fortum Power and Heat Oy, UPM-Kymmene, Metso Power Oy, Envergent Technologies ja BillerudKorsnäs AB.

REACH-asetus on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. Lyhenne REACH tulee sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.

REACH-asetuksen tärkeimpiä tavoitteita ovat terveyden- ja ympäristönsuojelun korkean tason varmistaminen, EU:n kemianteollisuuden kilpailukyvyn vahvistaminen sekä tavaroiden vapaan liikkuvuuden takaaminen Euroopan unionin sisämarkkinoilla.

”REACH-rekisteröinti on edellytys tuotteen tai kemikaalin teollisen mittakaavan valmistukselle EU:n alueella ja myös tuonnille tänne. Rekisteröinti on siis käytännössä pakollinen kaikille pyrolyysiöljyliiketoiminnassa mukana oleville toimijoille”, sanoo projekti-insinööri Jerkko Starck Green Fuel Nordicista.

Rekisteröintiprosessin vaatimusten täyttäminen edellytti useita työvaiheita, kuten lukuisia laboratoriotestejä, kemikaaliturvallisuuden arviointiin liittyviä toimenpiteitä sekä kemikaaliturvallisuusraportin laadintaa.

”REACH-rekisteröinnin nyt hankkineen yhteenliittymän kokoamaan tietoon, kuten laboratorioanalyysien tuloksiin ja muuhun dataan, on mahdollista lunastaa pääsy myös jälkikäteen. Tällöin uuden toimijan ei tarvitse tehdä yksin kaikkea rekisteröinnin vaatimaa kattavaa tutkimus- ja selvitystyötä, vaikka se joutuukin hakemaan erikseen itse rekisteröinnin”, kertoo Starck.

Lisätietoja:

Green Fuel Nordic Oy
Projekti-insinööri Jerkko Starck
puh. 044 773 8589
jerkko.starck(at)greenfuelnordic.fi
 

Green Fuel Nordic Oy on biojalostusyhtiö, joka liiketoiminta-ajatus on jo kaupallisessa käytössä olevan RTPTM-teknologian hyödyntäminen toisen sukupolven bioöljyn tuotannossa. Valitun teknologian avulla uusiutuvasta metsäbiomassasta voidaan valmistaa nestemäistä, rikitöntä bioöljyä, joka sellaisenaan korvaa fossiilista polttoöljyä. Green Fuel Nordic Oy aikoo rakentaa Suomeen lähitulevaisuudessa useita biojalostamoita.Lokakuussa 2011 perustetun yhtiön kotipaikka on Kuopio. www.greenfuelnordic.fi

Jaa Tulosta