Tiedotteet

Lieksan biojalostamohanke sai positiivisen vastaanoton

08.11.2013

Lieksan Teollisuuskylä Oy valmistelee Kevätniemen teollisuusalueen kehittämissuunnitelmaa, joka on osa Lieksan kaupungin strategiaa. Suunnitelman projektijohto ostetaan Green Fuel Nordic Oy:ltä.

Kevätniemen alueen suunnittelun aloittamisesta ja kaavamuutoksesta sekä bioöljyn tulevaisuuden näkymistä järjestettiin avoin tiedotustilaisuus 5. marraskuuta Lieksan kulttuurikeskuksessa.

Alueen kehittämisessä painottuu metsäklusterin vahvistaminen, mutta myös muut toimialat ovat kiinteästi mukana suunnitelmassa. Kehittämissuunnitelman projektijohdon Lieksan Teollisuuskylä Oy ostaa Green Fuel Nordic Oy:ltä, jolla on aikaisempaa kokemusta vastaavasta prosessissa muun muassa Iisalmen Soinlahden teollisuusalueelta.

Tilaisuuden moderaattorina toimi Lieksan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ari Marjeta. Lieksan kaupungin ja Lieksan Teollisuuskylä Oy:n edustajien lisäksi tilaisuudessa puhui Green Fuel Nordicin toimitusjohtaja Timo Saarelainen, joka yritysesittelyn lisäksi alusti aiheesta Biotalous - tulevaisuuden teollinen ympäristö. Myös projektijohtaja Kari Hartikainen Green Fuel Nordicista oli paikalla vastaamassa yleisön kysymyksiin.

Green Fuel Nordic suunnittelee biojalostamon rakentamista Kevätniemen alueelle. Osana alueen kokonaissuunnittelua laaditaankin kaava, johon sisältyvät muun muassa alueet bioöljyn tuotantoon, bioterminaali, sivuraideratkaisut sekä sisäinen tiestö ja kunnallistekniikka. Ratkaisuilla haetaan synergiaetuja, jotka hyödyttävät sekä alueella jo toimivia että sinne tulevia yrityksiä. Kehittämissuunnitelmaan liittyvät myös Kevätniemen alueen liikennejärjestelyt kantatie 73 ja kevyenliikenteen väylien osalta. Suunnittelutyö valmistuu tämän vuoden loppuun ja kaava vuoden 2014 kesään mennessä.

Tiedotustilaisuus herätti laajaa kiinnostusta, ja yleisö esitti monipuolisia kommentteja ja kysymyksiä Kevätniemen alueen kehittämistä ja biojalostamon toimintaa koskien. Ympäristövaikutuksiin, turvallisuuteen ja liikennejärjestelyihin liittyvät asiat askarruttivat jossakin määrin yleisön mieltä, joten näihin kysymyksiin illan alustajat ja yritysten edustajat vastasivat huolellisesti.  Yleisesti voidaan todeta, että asenne Kevätniemen alueen kehittämistä ja biojalostamotoiminnan käynnistämistä kohtaan on paikallisesti erittäin myönteinen. Työpaikat ja uuden jalostuspolun löytäminen metsäbiomassalle koettiin erityisen tervetulleina.

Lisätietoja:

Green Fuel Nordic Oy
Projektinjohtaja Kari Hartikainen
puh. 040 0278402
kari.hartikainen(at)greenfuelnordic.fi

 

Green Fuel Nordic Oy on biojalostusyhtiö, joka liiketoiminta-ajatus on jo kaupallisessa käytössä olevan RTPTM-teknologian hyödyntäminen toisen sukupolven bioöljyn tuotannossa. Valitun teknologian avulla uusiutuvasta metsäbiomassasta voidaan valmistaa nestemäistä, rikitöntä bioöljyä, joka sellaisenaan korvaa fossiilista polttoöljyä. Green Fuel Nordic Oy aikoo rakentaa Suomeen lähitulevaisuudessa useita biojalostamoita. Lokakuussa 2011 perustetun yhtiön kotipaikka on Kuopio. www.greenfuelnordic.fi

Jaa Tulosta