Tiedotteet

Harvestia ja Green Fuel Nordic allekirjoittivat yhteistyösopimuksen raaka-aineen toimittamisesta Iisalmen biojalostamolle

11.10.2013

Puunhankintayhtiö Harvestia Oy ja biojalostusyhtiö Green Fuel Nordic Oy ovat sopineet raaka-aineen toimittamisesta Iisalmen biojalostamolle. Sopimuksen mukaan Harvestia toimittaa kaiken suoraan metsästä tulevan raaka-aineen Green Fuel Nordicin Iisalmeen rakennettavalle biojalostamolle. Sopimus on hyvä uutinen myös Savo-Karjalan metsänomistajille.

Iisalmen Soinlahteen rakennettavan RTPTM-bioöljylaitoksen raaka-aineen kokonaistarve on 350 000 kiintokuutiometriä puuta vuodessa. Jalostamon rakennustyöt ovat käynnistyneet.

Harvestia Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kauranen ja Green Fuel Nordic Oy:n toimitusjohtaja Timo Saarelainen ovat tyytyväisiä nyt solmittuun toimitussopimukseen.

Energiapuun hankinta on tärkeä osa toimintaamme, ja tasaisesti ympäri vuoden raaka-ainetta käyttävä jalostamo on hyvä ja tasapainottava lisä asiakaskuntaamme. Hankinta-alueellamme sijaitseva biojalostamo on erittäin hyvä uusi jatkojalostaja pohjoissavolaiselle metsäraaka-aineelle, ja tukee alueen muunkin metsäteollisuuden menestystä”, sanoo Kauranen.

Hyvä uutinen metsänomistajille

Myös Savo-Karjalan alueen metsänomistajille nyt solmittu yhteistyösopimus on Kaurasen mukaan myönteinen uutinen.

Pystymme palvelemaan metsänomistajia entistä paremmin ja ostamaan tasaisesti kaikkia puutavaralajeja, joille meillä on nyt loppukäyttäjät tiedossa”, Kauranen toteaa.

Puunhankinnan tehokkuus, toimituksiin liittyvien synergiaetujen varmistaminen ja matala organisaatio ovat Harvestian toiminnan kulmakiviä.   

Meille ominaisuuksiltaan optimaalisen raaka-aineen tasainen saatavuus on erittäin merkittävä tuotannollinen menestystekijä. Nyt solmittu sopimus varmistaa osaltaan tuotantoprosessimme tehokkuuden”, kiittelee Saarelainen.

Lisätietoja:

Green Fuel Nordic Oy
Toimitusjohtaja Timo Saarelainen
puh. 040 7076640
timo.saarelainen(at)greenfuelnordic.fi

Harvestia Oy
Toimitusjohtaja Pekka Kauranen
puh. 050 0442062
pekka.kauranen(at)harvestia.fi

Green Fuel Nordic Oy on biojalostusyhtiö, joka liiketoiminta-ajatus on jo kaupallisessa käytössä olevan RTPTM-teknologian hyödyntäminen toisen sukupolven bioöljyn tuotannossa. Valitun teknologian avulla uusiutuvasta metsäbiomassasta voidaan valmistaa nestemäistä, rikitöntä bioöljyä, joka sellaisenaan korvaa fossiilista polttoöljyä. Green Fuel Nordic Oy aikoo rakentaa Suomeen lähitulevaisuudessa useita biojalostamoita.Lokakuussa 2011 perustetun yhtiön kotipaikka on Kuopio. www.greenfuelnordic.fi

Harvestia Oy on Powerflute Oyj:n ja Vapo Oy:n yhteinen puunhankintayhtiö, jonka tehtävänä on hankkia omistajayhtiöidensä käyttämä puuraaka-aine. Lisäksi yhtiö hankkii puuta yhteistyökumppaneilleen. Puunhankinnan painopiste on Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa. Kokonaishankintamäärä on noin 5 milj. m3 vuodessa. www.harvestia.fi

Jaa Tulosta