Tiedotteet

Green Fuel Nordic Oy:n kahden biojalostamon potentiaaliset sijoituspaikkakunnat varmistuivat

23.02.2012
Biojalostusyhtiö Green Fuel Nordic Oy on valinnut biojalostamoidensa mahdollisiksi sijoituspaikkakunniksi Iisalmen Soinlahden ja Savonlinnan.

Investointeihin liittyvä esisuunnittelu on edennyt suunnitellusti kahden paikkakunnan osalta. Green Fuel Nordic Oy aloittaa ympäristölupaan tähtäävän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) yhteistyössä potentiaalisten yhteistyökumppaneidensa kanssa valituilla paikkakunnilla.

Kolmannen biojalostamon osalta esisuunnittelu on vielä esken.

Uusia lupaavia käyttökohteita

Bioöljy on tuotteena vasta elinkaarensa alussa, ja sille on lähitulevaisuudessa luvassa uusia käyttökohteita jo nyt olemassa olevien kaupallisten sovellusten lisäksi.

”Bioöljy on välittömästi kaupallisesti hyödynnettäissä energiantuotannossa sekä teollisuudessa että kaukolämpöpuolella. Näiden sovellusten rinnalle on nyt nousemassa täysin rikittömän bioöljyn käyttö laivojen dieselmoottoreissa”, sanoo Green Fuel Nordic Oy:n toimitusjohtaja Timo Saarelainen.

Itämeren meriliikenteelle esitetyn rikkidirektiivin on arvioitu aiheuttavan noin miljardin euron lisäkustannukset suomalaiselle vientiteollisuudelle, mikäli laivojen rikkipäästöjä ei saada pienennettyä huomattavasti. Bioöljyn käyttö tarjoaa tähän nopean ja edullisen ratkaisun.

”Isojen dieselmoottoreiden polttoainesovelluksia seuraavat luonnollisena kehityskulkuna normaalit liikennepolttonesteet. Pidemmällä aikajänteellä bioöljylle löytyy mielenkiintoisia sovellusalueita myös kemianteollisuuden alalta”, sanoo Green Fuel Nordic Oy:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Kainulainen.

Lisätietoja:

Timo Saarelainen
Toimitusjohtaja, Green Fuel Nordic Oy Puhelin: +358 40 7076640
www.greenfuelnordic.fi

Green Fuel Nordic Oy on biojalostusyhtiö, jonka liiketoiminta-ajatus on jo kaupallisessa käytössä olevan RTP-teknologian hyödyntäminen toisen sukupolven bioöljyn tuotannossa. Valitun teknologian avulla uusiutuvasta metsäbiomassasta voidaan valmistaa nestemäistä, rikitöntä bioöljyä, joka sellaisenaan korvaa fossiilista polttoöljyä. Green Fuel Nordic Oy aikoo rakentaa Suomeen lähitulevaisuudessa useita biojalostamoita. Lokakuussa 2011 perustetun yhtiön kotipaikka on Kuopio.

Jaa Tulosta