Tiedotteet

Iisalmen biojalostamon ympäristö- ja vesitalouslupahakemus etenee

04.04.2013

Green Fuel Nordic Oy hakee ympäristö- ja vesitalouslupaa kahdelle biojalostusyksikölle Iisalmen Soinlahteen. Lupahakemus on nähtävillä Iisalmen kaupunginkansliassa kuulutusaikana 26.3. – 25.4.2013.

Vaikka lupaa haetaan jo valmiiksi kahdelle laitokselle, rakennetaan Soinlahteen suunnitelman mukaisesti ensivaiheessa yksi jalostamoyksikkö.

”Olen tyytyväinen, että ympäristö- ja vesitalouslupa on saatu vireille suunnitellussa aikataulussa”, toteaa Green Fuel Nordic Oy:n HSEQ-koordinaattori Noora Haatanen.

Biojalostamon tarkempi suunnittelu etenee rinnakkain lupaprosessien kanssa. Tuotantoprosessi ja erityisesti tuotannon päästöjen hallintamenetelmät, ja siten myös ympäristövaikutukset, ovat entisestään tarkentuneet YVA-vaiheen jälkeen.

”Kestävä kehitys on meille tärkeä toiminnan lähtökohta, jonka vuoksi ympäristövaikutuksiltaan jo alun perinkin vähäisen prosessin päästöt hallitaan ja hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti”, sanoo Haatanen.

Asianosaiset voivat esittää muistutuksia ja vaatimuksia ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen johdosta kuulutusajan puitteissa kuulutusasiakirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti [linkki kuulutukseen].

Lisätietoja:

Green Fuel Nordic Oy
HSEQ-koordinaattori Noora Haatanen
Puh. 044 057 5615
noora.haatanen(at)greenfuelnordic.fi

 

Green Fuel Nordic Oy on biojalostusyhtiö, joka liiketoiminta-ajatus on jo kaupallisessa käytössä olevan RTPTM-teknologian hyödyntäminen toisen sukupolven bioöljyn tuotannossa. Valitun teknologian avulla uusiutuvasta metsäbiomassasta voidaan valmistaa nestemäistä, rikitöntä bioöljyä, joka sellaisenaan korvaa fossiilista polttoöljyä. Green Fuel Nordic Oy aikoo rakentaa Suomeen lähitulevaisuudessa useita biojalostamoita. Lokakuussa 2011 perustetun yhtiön kotipaikka on Kuopio. www.greenfuelnordic.fi

Jaa Tulosta