Tiedotteet

Bioöljy vahva vaihtoehto myös vähärikkisessä meriliikenteessä

13.03.2013

Rikkidirektiivikeskustelu on Suomessa ollut uhkakuvien värittämää ja keskittynyt vahvasti nouseviin kustannuksiin. Muitakin näkökulmia on onneksi alkanut löytyä – muutos on aina myös mahdollisuus.

Matalarikkiseen polttoaineeseen siirtymisen on arvioitu nostavan Suomen ulkomaankaupan kustannuksia merkittävästi. Vuoden 2012 selvityksen arvioiden mukaan polttoaineen hinnan noususta johtuva kustannusnousu nykyhinnoilla olisi noin 400 miljoonaa euroa/vuosi.  Nämä luvut eivät kuitenkaan ota huomioon esimerkiksi vaihtoehtoisen teknologian käyttöä tai uudenlaisia biopolttoaineratkaisuja.

”Tätä näkökulmaa vasten onkin varsin ilahduttavaa, että Työ- ja elinkeinoministeriön asettama Rikkisääntelyyn sopeutumisen työryhmä on tunnistanut bioöljyn, toisin sanoen pyrolyysiöljyn (RFO), potentiaalin laivojen polttoaineena”, sanoo Green Fuel Nordic Oy:n toimitusjohtaja Timo Saarelainen.

Työryhmän tehtävänä oli valmistella kansallinen toimenpideohjelma EU:n rikkidirektiivin negatiivisten vaikutusten kompensoimiseksi Suomen kilpailukyvylle ja elinkeinoelämälle. Mietintö luovutettiin elinkeinoministerille 28.2.2013.

Huoltovarmuuskeskuksen aloitteesta on nyt syntymässä konsortio ja projekti, jonka puitteissa aiotaan tehdä pyrolyysiöljyn laivanmoottorikokeita sekä laboratoriossa että todellisissa olosuhteissa. Mukana konsortiossa on yrityksiä ja toimijoita polttoaineen koko arvoketjusta. Tavoitteena on polttoaineen kaupallistaminen meriliikenteen tarpeisiin.

”Suomen satamissa käyvät laivat kuluttavat Itämerellä useamman biojalostamon kapasiteetin verran bioöljyä. Uskon, että bioöljyn käyttö laivojen polttoaineena tarjoaa tulevaisuudessa kestävän ratkaisun rikkipäästöjen vähentämiseen", toteaa Saarelainen.

Lisätietoja:

Green Fuel Nordic Oy

Toimitusjohtaja Timo Saarelainen
puh. 040 7076640
timo.saarelainen(at)greenfuelnordic.fi

 

Green Fuel Nordic Oy on biojalostusyhtiö, joka liiketoiminta-ajatus on jo kaupallisessa käytössä olevan RTPTM-teknologian hyödyntäminen toisen sukupolven bioöljyn tuotannossa. Valitun teknologian avulla uusiutuvasta metsäbiomassasta voidaan valmistaa nestemäistä, rikitöntä bioöljyä, joka sellaisenaan korvaa fossiilista polttoöljyä. Green Fuel Nordic Oy aikoo rakentaa Suomeen lähitulevaisuudessa useita biojalostamoita. Lokakuussa 2011 perustetun yhtiön kotipaikka on Kuopio. www.greenfuelnordic.fi

Jaa Tulosta