Tiedotteet

Biojalostamohankkeelle merkittävä maakunnallinen rahoittaja

20.12.2012

Olvi-säätiö on päättänyt lähteä mukaan rahoittamaan Green Fuel Nordic Oy:n biojalostamohanketta. Toimitusjohtaja Timo Saarelaisen mukaan Olvi-säätiöstä tulee yksi merkittävimmistä biojalostamoinvestoinnin pääomasijoittajista. 

”Olemme mielellämme mukana mahdollistamassa uuden, maakuntaan hyvinvointia ja työpaikkoja tuovan hankkeen toteutumista”, sanoo Olvi-säätiön hallituksen puheenjohtaja Paavo Jauhiainen.

Olvi-säätiön ammattimainen asioiden valmistelu ja nopea päätöksentekokyky varmistaa projektin etenemisen suunnitellussa aikataulussa.

Green Fuel Nordic Oy:n toimitusjohtaja Timo Saarelainen ja hallituksen puheenjohtaja Vesa Kainulainen ovat erittäin tyytyväisiä Olvi-säätiön tuoreesta päätöksestä lähteä mukaan rahoittamaan biojalostamohanketta. Paikallisen, ison pääomasijoittajan sitoutuminen investoinnin rahoitukseen kertoo kaikille muille toimijoille vahvasta tahtotilasta panostaa maakunnan tulevaisuuteen.

Saarelaisen mukaan muista rahoituspäätöksistä kerrotaan vuoden vaihteen jälkeen.

Asema alan edelläkävijänä vakiintunut

Green Fuel Nordic on tehnyt kuluneen vuoden aikana määrätietoisesti töitä lisätäkseen yhteiskunnan eri toimijoiden tietoisuutta bioöljystä, sen tuotannosta ja käyttökohteista sekä taloudellisista ja ympäristönsuojelullisista eduista.

 ”Työmme on kantanut hedelmää, ja asemamme alan merkittävänä asiantuntijana ja toimijana on nyt vakiintunut. Olemme päässeet mukaan vaikuttamaan Suomen tulevaan biotalousstrategiaan”, sanoo Saarelainen.

Green Fuel Nordicin biojalostamohanke on vuoden kuluessa edistynyt suunnitelmien mukaisesti käytännön tasolla. Marraskuussa saavutettiin merkittävä virstanpylväs, kun biojalostamoiden ympäristövaikutusten arviointiselostus sai hyväksynnän.

”Jatkamme nyt biojalostamoiden suunnittelun seuraavaan vaiheeseen, johon kuuluvat muun muassa projektiorganisaation vahvistaminen, avainhenkilöiden rekrytointi ja muut lupaprosessit. Elämme juuri nyt suuren teollisen murroksen aikaa, ja matkamme tulevaisuuden biotalousyhteiskuntaan jatkuu vähintään yhtä mielenkiintoisena kuin tähänkin asti”, sanoo Saarelainen.

Lisätietoja:

Green Fuel Nordic Oy

Toimitusjohtaja Timo Saarelainen
puh. 040 7076640
timo.saarelainen(at)greenfuelnordic.fi

Hallituksen puheenjohtaja Vesa Kainulainen
puh. 040 966 9000
vesa.kainulainen(at)greenfuelnordic.fi

Olvi-säätiö

Hallituksen puheenjohtaja Paavo Jauhiainen
puh. 044 554 8420

 

Green Fuel Nordic Oy on biojalostusyhtiö, joka liiketoiminta-ajatus on jo kaupallisessa käytössä olevan RTPTM-teknologian hyödyntäminen toisen sukupolven bioöljyn tuotannossa. Valitun teknologian avulla uusiutuvasta metsäbiomassasta voidaan valmistaa nestemäistä, rikitöntä bioöljyä, joka sellaisenaan korvaa fossiilista polttoöljyä. Green Fuel Nordic Oy aikoo rakentaa Suomeen lähitulevaisuudessa useita biojalostamoita.

Lokakuussa 2011 perustetun yhtiön kotipaikka on Kuopio. www.greenfuelnordic.fi

Jaa Tulosta