Tiedotteet

Green Fuel Nordic Oy:n ensimmäinen biojalostamo Iisalmen Soinlahteen

30.11.2012

Pohjois-Savon ELY-keskus on hyväksynyt Green Fuel Nordic Oy:n biojalostamoiden ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Jalostamoiden sijoituspaikkoina tutkittiin Iisalmen Soinlahtea ja Savonlinnan Pääskylahtea, ja arvioinnin perusteella kumpikin alue soveltuu biojalostamotoimintaan.

”Olemme päätyneet YVA-prosessin perusteella tekemässämme kokonaisarvioinnissa ratkaisuun, jossa Iisalmen Soinlahden jalostamoprojekti käynnistyy ajallisesti hiukan ennen Savonlinnan Pääskylahden projektia”, sanoo Green Fuel Nordic Oy:n toimitusjohtaja Timo Saarelainen.

Green Fuel Nordic suunnittelee ensivaiheessa kolmen biojalostamon rakentamista.

”Iisalmessa huolehdimme jo nyt suunnitteluvaiheessa siitä, että meillä on tulevaisuudessa valmius sijoittaa ensimmäisen jalostamon rinnalle toinen vastaavanlainen.”

Pohjois-Savon Ely-keskuksen loppulausunnon mukaan Green Fuel Nordicin YVA-selostus täyttää sille asetetut vaatimukset ja on asiantuntevasti ja selkeästi laadittu. Lausunto löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.ely-keskus.fi/pohjois-savo/yva.

”Pääsemme nyt etenemään biojalostamohankkeen suunnittelussa seuraavaan vaiheeseen YVA-prosessissa luodulta erinomaiselta pohjalta”, toteaa Saarelainen.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Timo Saarelainen
puh. 040 7076640
timo.saarelainen(at)greenfuelnordic.fi

 

Green Fuel Nordic Oy on biojalostusyhtiö, joka liiketoiminta-ajatus on jo kaupallisessa käytössä olevan RTPTM-teknologian hyödyntäminen toisen sukupolven bioöljyn tuotannossa. Valitun teknologian avulla uusiutuvasta metsäbiomassasta voidaan valmistaa nestemäistä, rikitöntä bioöljyä, joka sellaisenaan korvaa fossiilista polttoöljyä.
Green Fuel Nordic Oy aikoo rakentaa Suomeen lähitulevaisuudessa useita biojalostamoita.
Lokakuussa 2011 perustetun yhtiön kotipaikka on Kuopio. www.greenfuelnordic.fi

Jaa Tulosta