Bioöljyn käyttökohteet

Lämpökattilat

Bioöljy soveltuu hyvin käytettäväksi lämpökattiloissa.

Red Arrow Productsin laitoksella USA:ssa on tuotettu bioöljyllä lämpöä kaupallisesti jo yli 10 vuotta. Laitoksella 5 MW:n pyörrepolttimeen syötetään bioöljyä ruostumattomasta teräksestä valmistetun suuttimen kautta ja sumutetaan ilman kanssa.

Suomessa poltinvalmistaja Oilon Oy valmistaa bioöljyn hyödyntämiseen sopivia, eri kokoluokan polttimia kattilaympäristöön.

Meesauunit

Sellutehtaiden meesauunit ovat erinomainen  bioöljyn käyttökohde. CO2 –neutraalia bioöljyä voidaan käyttää meesauuneissa korvaamaan raskasta polttoöljyä ja maakaasua. Tämä vaatii vain hyvin pieniä muutoksia polttojärjestelmiin. Mäntyöljyä korvattaessa modifikaatioita ei tarvita lainkaan.

Bioöljyä on testattu 2000-luvulla useaan otteeseen meesauuneissa lähinnä USA:ssa. Tulokset ovat olleet lupaavia.

Dieselmoottorit

Keski- ja hidasnopeuksiset dieselmoottorit  toimivat erilaatuisilla nestemäisillä polttoaineilla. Biopolttoneste soveltuu hyvin dieselmoottoreihin, kun koneen vakiomateriaaleissa on otettu huomioon bioöljyn ominaisuudet. Bioöljylle soveltuvia dieselmoottoreita on teollisuudessa ja meriliikenteessä.

Yhteispoltto

Bioöljyn yhteispolttoa (co-firing) fossiilisten polttoaineiden kanssa on tutkittu kaupallisella tasolla etenkin suurissa hiili- ja maakaasuvoimalaitoksissa.

Yhdysvaltalainen Red Arrow Products on polttanut bioöljyä kivihiilen kanssa 20 MWe Stoker-polttimella varustetussa kattilassa 370 tunnin ajan 5 prosentin bioöljyosuudella. Laitos toimi ilman merkittäviä ongelmia kustannustehokkaiden kattilamodifikaatioiden jälkeen. Päästötasoissa, huolto-ohjelmassa tai tuhkan käsittelyssä ei havaittu vahingollisia vaikutuksia.

Zwollessa, Alankomaissa, on maakaasun kanssa poltettu bioöljyä 350 MWe laitoksessa noin 2 t/h virtauksella. Bioöljy käyttäytyi yhteispoltossa samalla tavalla kuin kevytpolttoöljy, eikä syöttösuuttimen kärjessä havaittu sakkautumia. Testi osoitti, että maakaasuvoimaloissa voidaan käyttää bioöljyä käyttövarmuuden kärsimättä.

Tulevaisuuden käyttökohteet

• Jatkojalostus liikennepolttoaineeksi
• Kemianteollisuuden sovellukset
• Materiaalitekniikka
• Lääketeollisuus
• Kosmetiikkateollisuus
• Muut sovellukset

Jaa Tulosta