Biotuhka

Biojalostamolla syntyy puuperäistä tuhkaa bioöljyä valmistettaessa noin 5 tonnia päivässä. Tämä tuhka on mahdollista tuotteistaa ja käyttää esimerkiksi maanparannusaineena ja metsälannoitteena. Rakeistettuna tuhka luovuttaa ravinteita tasaisesti.

Biotuhka metsälannoitteena

Puun poltossa syntyvä tuhka sisältää runsaasti ravinteita (mm. fosforia ja kaliumia) sekä hivenaineita, jotka puu on kasvun aikana ottanut maaperästä. Tuhkan hyödyntäminen metsälannoitteena auttaa palauttamaan metsään sieltä poistettuja ravinteita sekä vähentämään uusiutumattomien mineraalipohjaisten lannoitteiden käyttöä.

Puutuhkan typpipitoisuus on hyvin matala, jonka vuoksi se soveltuu parhaiten käytettäväksi runsastyppisille ja paksuturpeisille metsäojitusalueille. Lisäksi tuhkan emäksisyys auttaa nostamaan turpeen pH:ta ja kasvattaa pieneliötoimintaa, jolloin eloperäisen aineksen hajoaminen maaperässä kiihtyy.

Vuonna 2003 vain 10% syntyvästä puutuhkasta hyödynnettiin metsien lannoitteena. Valitettavan usein lannoitukseen sopivasta tuhkasta suuri osa joutuu kaatopaikalle. Tuhkan lannoitekäyttöä vaikeuttaa puun ja turpeen rinnakkaispoltto, jossa syntyvästä tuhkasta on vaikea erotella hyötykäyttöön soveltuva osa muista tuhkalajeista.

Jaa Tulosta